Ushiro waza ryote mochi

Atac de la spate cu prinderea ambelor inceheieturi ale lui shite de catre uke