Tipologia atacurilor

            Pentru a ne însuşi tehnicile de Aikido şi în special tehnicile de bază (kihon waza), va trebui să cunoaştem foarte bine atacurile, atât prinderi cât şi atemi [1].

            Din multitudinea de atacuri pe care le putem întâlni pe parcursul practicării, vom prezenta cele mai des folosite atacuri în ceea ce priveşte procesul didactic din dojo.

 

 

Prinderi

 

Prinderi la încheietura mâinii:

 

1. Katate ayamochi (Katate tori ai hanmi) – prinderea unei mâini cu aceeaşi mână (adică: propria mână dreaptă prinde mâna dreaptă a partenerului, sau invers, propria mână stângă prinde mâna stângă a partenerului);

 

2. Katate mochi (Katate tori gyaku hanmi) – prinderea unei mâini cu mâna opusă (adică: propria mână dreaptă prinde mâna stângă a partenerului, sau invers, propria mână stângă prinde mâna dreaptă a partenerului);

 

3. Morote mochi (sau Katate ryote tori / Katate ryote mochi) – prinderea unei mâini cu amândouă mâinile;

 

4. Ryote mochi (Ryote tori) – prinderea ambelor mâini (cu amândouă mâinile), din faţă (adică: prindere în gyaku hanmi cu ambele mâini);

 

5. Ushiro [2] ryote mochi (Ushiro ryote tori) – prinderea prin spate a ambelor mâini (adică: prindere katate ayamochi din față sau din lateral, urmată de o deplasare în spatele partenerului şi prinderea celeilalte mâini a acestuia sau direct o prindere din spate a ambelor mâini);

 

 

Alte prinderi:

 

1. Sode mochi [3] (Sode tori) prinderea de mânecă la nivelul cotului (în gyaku hanmi);

2. Ryo sode mochi (Ryo sode tori) – prinderea ambelor mâneci la nivelul coatelor;

3. Kata mochi (Kata tori) – prinderea de umăr (atac din față, în general în gyaku hanmi);

4. Ryo kata mochi (Ryo kata tori) – prinderea ambilor umeri, din faţă;

5. Ushiro ryo kata mochi (Ushiro ryo kata tori) – prinderea ambilor umeri, din spate (prinderea primului umăr în ai hanmi, urmată de o deplasare în spatele partenerului şi prinderea celuilalt umăr sau direct o prindere din spate a ambilor umeri);

6. Mune mochi (Mune tori) – prinderea de rever (cu o singură mână);

7. Ushiro eri mochi (Ushiro eri tori) – prinderea de guler, din spate (cu o singură mănă);

8. Ushiro katate mochi kubi shime (Ushiro katate tori kubi shime) – prinderea prin spate a unei mâini şi ştrangulare cu cealaltă (sau prinderea unei mâini din faţă sau din lateral în ai hanmi, urmată de o deplasare în spatele partenerului şi ştrangularea acestuia cu cealaltă mână);

9. Ushiro haga hijimeprinderea din spate cu blocarea braţelor la nivelul coatelor sau la un nivel superior acestora (folosind ambele mâini);

 

 

Lovituri (Atemi)

 

1.      Shomen uchi – lovitură directă la cap dată cu tegatana de sus în jos;

2.      Yokomen uchi – lovitură dată cu tegatana la gât sau la cap, diagonal, de sus în jos;

3.      Shomen tsuki – (lovitură de pumn directă)

a.      Chudan [4] tsuki – lovitură directă dată cu pumnul la abdomen, plex sau piept;

b.      Jodan tsuki – lovitură directă dată cu pumnul la gât sau la faţă.

4.      Mawashi tsuki – lovitură circulară cu pumnul (= croşeu);  

5.    Mae geri – lovitură din faţă cu piciorul, care poate viza toate cele trei zone: gedan, chudan şi jodan (ex. Mae geri chudan);

6.      Mawashi geri – lovitură circulară cu piciorul;

7.      Yoko geri – lovitură laterală cu piciorul;

8.      Ushiro geri – lovitură înapoi cu piciorul.

 

 

Prinderi cu Lovitură

 

1. Kata mochi shomen uchi – prindere de umăr (în gyaku hanmi) şi aplicarea unei lovituri shomen uchi cu cealaltă mână;

2. Sode mochi jodan gyaku tsuki – prindere de mânecă în gyaku hanmi şi lovitură de pumn aplicată cu cealaltă mână la cap, din faţă, fără a mai avansa piciorul corespunzător mâinii care atacă;

3. Mune mochi shomen uchi – prinderea reverului cu o mână şi aplicarea unei lovituri shomen uchi;

4. Ushiro eri tori shomen uchi – prinderea de guler prin spate şi aplicarea unei lovituri shomen uchi din spatele adversarului.

 

notă: Combinaţiile prindere-lovitură sunt foarte multe, numele lor fiind formate prin punerea laolaltă a denumirii prinderii şi cea a loviturii.  

 [1]  atemi = lovirea, atingerea ţintei.

[2]  ushiro = spate; înapoi. 

[3]  mai poate fi găsit şi sub forma de „Sote mochi” sau „Sote dori”. 

[4]  gedan – nivel inferior (ex. gleznă, genunchi, pulpa piciorului);

     chudan – nivel median (ex. abdomen, plex, piept);

     jodan – nivel superior (ex. gât, cap).