Termeni si Conditii - Curs "Arte Martiale si Comunicare"

Art. 1 - INTRODUCERE

 

Această secțiune conține informațiile despre accesarea şi utilizarea paginilor din cadrul website-ului www.yoshinkan-aikido.ro, regulile, drepturile și obligațiile utilizatorilor și cursanților ce se înscriu la unul din cursurile pe perioadă determinată organizate de Asociația Club Sportiv Yoshinkan Aikido (CLUBUL), precum și politicile la care acesta din urmă aderă.

 

Astfel, această secțiune servește drept contract pentru persoanele care se înscriu la unul din cursurile pe perioadă determinată prezentate pe www.yoshinkan-aikido.ro. Prin intrarea pe acest website, accesarea oricărei pagini interioare, sau prin înscrierea la unul din cursurile prezentate, confirmi că ai citit, înțeles şi acceptat termenii şi condițiile, așa cum sunt descrise în prezentul document (prezenta pagină web). Prin exprimarea acceptului cu privire la termenii şi condițiile redactate în cuprinsul acestei pagini, certifici pe propria răspundere că ești o persoană adultă, având cel puțin 14 ani şi care înțelege drepturile şi obligațiile legale ce decurg din accesarea acestui site, a produselor şi serviciilor oferite.

 

Secțiunea „Termeni şi condiții” poate fi actualizată periodic. Acest conținut a fost actualizat ultima dată în data de 10.10.2014.

 

„Termeni şi Condiții” reprezintă un contract / acord legal între tine (consumator, utilizator sau cursant) şi CLUB (conform descrierii din secțiunea „Organizatorul”), cu privire la utilizarea website-ului www.yoshinkan-aikido.ro, a serviciilor şi cursurilor oferite (numite mai departe “Servicii”), precum şi a tuturor materialelor de instruire, a informațiilor şi suporturilor de curs sau materiale didactice (numite mai departe “Conținut”).

 

Prin contract la distanță se înțelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant (CLUBUL) și un consumator (CURSANTUL), în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant (CLUB) care utilizează una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță.

 

Prin înscrierea la orice curs prezentat pe www.yoshinkan-aikido.ro şi organizat de CLUB, accepți şi ești de acord cu Termenii şi Condițiile în totalitatea lor, devenind parte a acestui contract / acord. De asemenea, prin plata tarifului de rezervare a unui loc în cadrul cursului, a unui avans din prețul cursului sau a tarifului integral, CURSANTUL acceptă în totalitate regulile şi clauzele menționate în prezentul document „Termeni şi Condiții”, devenind parte a acestui contract / acord.

 

 

Art. 2 - ORGANIZATORUL

 

Numele organizației este: Asociația Club Sportiv Yoshinkan Aikido (denumita mai departe "CLUBUL")
Clubul este o organizație neguvernamentală, non-profit, de interes privat, cu personalitate juridică, ce promovează dezvoltarea artelor marțiale în România.
Sediul: Str. Băbești, Nr.3, Sector 6, Bucuresti
Adresa de corespondență: Bd. Corneliu Coposu, Nr.4, Bl.105A, Sc.4, Ap.101, Sector 3, București
CUI 16971913
Cod de Identificare Sportivă (CIS) Nr. 0015546
Nr. identificare în Reg. Sportiv B/A2/00304/2004, Registrul Special Nr. 371 / 30.11.2004
Cod bancar IBAN: RO39 INGB 0000 9999 0273 0565 deschis la banca: ING Bank

 


Art. 3 - CURSUL ”ASR - Nivelul 1”

 

Cursul se supune regulilor şi condițiilor detaliate în prezentul document „Termeni şi Condiții”.

Prezentarea cursului şi afişul de promovare le găseşti aici: 

- http://www.yoshinkan-aikido.ro/FAM-275/more.htm

http://yoshinkan-aikido.ro/files/asr1/curs-asr.htm

 

 

DENUMIRE: Cursul ASR - Nivelul 1 / Arte Marţiale şi Comunicare


MODULE/TEMATICI INCLUSE: Yoshinkan Aikido, Karate Ashihara, Jujutsu, Comunicare modernă


ACTE NECESARE:
- copie după act de identitate (CI sau pașaport),
- formular de înscriere completat şi semnat (personal, iar în cazul minorilor şi de către un părinte) cel târziu la data începerii cursului,
- adeverință medicală (cu vechime mai mică de 30 zile).

 

PREŢUL (DE BAZĂ): 540 euro (plătibil în lei la cursul BNR), preț final, la care nu se adaugă TVA.

 

CONDIŢII DE PLATĂ, COSTURI CONEXE, OFERTE SPECIALE, DISCOUNTURI:
- Abonament: 90 euro/luna cu plata trimestrială (270 euro/trim) sau plata integrala, pe 6 luni, cu 10% reducere (486 euro/sem). Dacă la înscriere vii şi cu un prieten, care se înscrie şi el, atunci amândoi veți beneficia în plus o reducere de 5% din preț.
- Examene finale: 250 lei/examen (Karate Ashihara, Aikido sau Arta Comunicării). Alternativa - toate 3 examenele: 650 lei.
- Chimonou + centura (personalizate): 450 lei.
- Suport de curs (pe hartie): 450 lei.
- Filmări examen(e): 280 lei (1 examen) / 390 lei (2 examene) / 450 lei (3 examene).
- Poze examen(e) + selectii poze antrenamente pe parcursul celor 6 luni: 320 lei.

 

PREŢUL NU INCLUDE: apa pe parcursul antrenamentelor, orice alte cheltuieli personale ale cursanților, asigurări, cazare, masă sau transport până la locația de desfășurare a cursului (dojo). 

 

MODALITĂŢI DE PLATĂ:
- în numerar la unul din reprezentanții CLUBLUI;
- prin transfer bancar, în contul CLUBULUI.

  IBAN: RO39 INGB 0000 9999 0273 0565 deschis la banca: ING Bank

 

Achitarea tarifului de rezervare este opțională. Cei care doresc rezervarea temporară (pentru 30 zile) a unui loc în cadrul cursului, pot folosi două variante de plată:

- PayPal sau Card, folosind opțiunea pusă la dispoziție online pe website (prin butonul „Rezervă acum”), achitând echivalentul a 50 euro;
- transfer bancar, în contul CLUBULUI, achitând 220 lei.

 

LOCAŢIA / ADRESĂ DOJO: Locația în care se vor derula antrenamentele/seminariile din cadrul cursului este Str. Matei Basarab, nr.32, sector 3, București, în cadrul Colegiului Naţional Matei Basarab.

 

DURATA CURSULUI: 6 luni

 

FRECVENŢA: 3 zile/săptămână (conform programului şi orarului stabilite in prealabil)

 

COSTUMAŢIE / ACCESORII NECESARE: chimonou alb*, centură albă*, papuci, prosop
* Chimonoul şi centura personalizate pot fi achiziţionate prin reprezentanții CLUBULUI.

 

ABSOLVIRE / DIPLOME: absolvirea cursului se face prin examene practice, în urma cărora vor fi eliberate diplomele (cu recunoaștere naţională şi internaţională). Este posibil ca anumite diplome emise în afara României să fie disponibile într-un termen de până la 30 zile.

 

Ulterior absolvirii, cursantul va avea posibilitatea de a alege alte cursuri din grila CLUBULUI, pentru a continua studiul artelor marțiale şi comunicării, sau se va putea chiar specializa pe un anumit stil din cele studiate, care consideră că i se potrivește mai bine. Pentru detalii referitoare la aceste cursuri (program, costuri), putem fi contactați pe email la adresa dojo@yoshinkan-aikido.ro sau la telefon 0722-588010.

 

În cazul în care cursantul a fost respins la un examen, neîndeplinind minimul cerințelor comisiei de examinare, acesta va mai avea dreptul de a repeta examenul în următoarea sesiune, plătind o taxă de 50 euro/examen.

 

CLUBUL își rezervă dreptul de a închide/anula grupe cu mai puțin de 8 (opt) cursanți înscriși. În cazul în care nu te putem transfera la un curs echivalent, potrivit, CLUBUL îți va returna integral suma plătită în avans, fără a oferi însă dobândă sau alte compensații.

 

Locurile sunt limitate. Înscrierea se face pe principiul primul venit-primul servit. Locul în cadrul cursului poate fi rezervat temporar pentru cel mult 30 zile în cazul achitării tarifului de rezervare şi este garantat abia în momentul achitării taxei de curs (echivalentul primului trimestru sau integral cu reducere 10%).

 

Ședințele de la care absentezi nu pot fi recuperate.
În cazul schimbării detaliilor de contact sau a datelor personale, ai obligația de a ne informa în scris, în termen de 15 zile.

 

 

Art. 4 - PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

 

1. În cazul rezervării temporare a unui loc în cadrul cursului prin plata tarifului de rezervare, CURSANTUL se obligă să transmită în scris CLUBULUI, în termen de cel mult 10 zile de la data efectuării plății, datele sale pentru facturare şi de contact (nume complet, CNP, domiciliu/adresă completă, telefon), precum şi opțiunea de plată (în 2 rate sau integral). Informarea se va face prin email la adresa asr1@fray.ro, prin poșta rapidă la adresa de corespondență (Bd. Corneliu Coposu, Nr.4, Bl.105A, Sc.4, Ap.101, Sector 3, București) sau personal unui reprezentant al CLUBULUI.

 

2. În cazul în care CURSANTUL dorește înscrierea la curs direct prin achitarea prețului (avans sau integral), pentru a i se garanta participarea la curs, poate face plata în baza facturii emise de CLUB în urma transmiterii datelor de facturare şi de contact (nume complet, CNP, domiciliu/adresă completă, telefon), precum şi a opțiunii de plată (în 2 rate sau integral). Informarea se va face prin email la adresa asr1@fray.ro, prin poșta rapidă la adresa de corespondență (Bd. Corneliu Coposu, Nr.4, Bl.105A, Sc.4, Ap.101, Sector 3, București) sau personal unui reprezentant al CLUBULUI.

 

 

Art. 5 - DENUNŢARE UNILATERALĂ ŞI RETURNARE A BANILOR

 

Conform dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr.130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, se aplică următoarea procedură de renunţare unilaterală la contract şi retituire a banilor achitaţi:


Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

 

În cazul înscrierii şi achiziționării unui curs, acesta intrând în categoria „Servicii”, termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă din ziua plății avansului pentru înscriere la curs (sau pentru rezervarea unui loc în cadrul cursului) sau de la data încheierii contractului între părți.

 

Conform Ordonanței nr. 130/2000 consumatorul este răspunzător de achitarea cheltuielilor aferente returnării produselor către comerciant. Această procedură se adresează clienților care au achiziționat produse sau servicii, online, de pe site-ul www.yoshinkan-aikido.ro.

 

REGULI DE RESTITUIRE A BANILOR

 

În cazul cursurilor, renunțarea se realizează prin intermediul unei comunicări scrise adresate CLUBULUI, la adresa asr1@fray.ro sau personal unui reprezentant al CLUBULUI.
1. Orice sume achitate în avans vor fi restituite CURSANTULUI în cazul în care CLUBUL este nevoit să anuleze CURSUL.
2. Orice sume achitate vor putea fi returnate la cererea CURSANTULUI în termen de 10 zile lucrătoare de la achitarea acestora, dar nu mai târziu de data începerii cursului.
3. Indiferent de data achitării (sau semnării unui contract), la depunerea/transmiterea cererii de renunțare cu mai mult de 30 zile înainte de începerea cursului, CLUBUL va returna CURSANTULUI întreaga sumă achitată de acesta în avans.
4. Indiferent de data achitării (sau semnării unui contract), la depunerea/transmiterea cererii de renunțare cu mai mult de 15 zile înainte de începerea cursului, CLUBUL va returna CURSANTULUI 50% din suma achitată de acesta în avans, cu excepția situației de la punctul 2.
5. Indiferent de data achitării (sau semnării unui contract), la depunerea/transmiterea cererii de renunțare cu mai puțin de 15 zile înainte de începerea cursului, CURSANTUL nu va mai avea dreptul la restituirea niciunei sume plătite de acesta pentru respectivul curs, cu excepția situației de la pct. 2.

 

În cazul în care CURSANTUL a plătit numai tariful de rezervare, acesta poate solicita returnarea acestor bani în termen de 10 zile de la efectuarea plății. După termenul de 10 zile, în cazul în care CURSANTUL nu achită restul de bani (avansul sau costul integral) pentru participarea la curs şi nici nu solicită restituirea tarifului de rezervare plătit, acesta va pierde şi locul rezervat din cadrul cursului, precum şi dreptul de a mai cere restituirea tarifului de rezervare plătit.

 

Neprezentarea (totală sau parțială) la curs, din vina CURSANTULUI, chiar și din motive justificate, nu dă dreptul la returnarea banilor sau la transferarea sumelor şi drepturilor de participare pentru o altă persoană sau pentru o altă sesiune ulterioară a cursului.

 

În cazul în care CURSANTUL apelează la dreptul de returnare a banilor, conform regulamentului din prezentul contract, CLUBUL va înapoia sumele datorate într-un termen de maximum 30 zile, în numerar sau prin transfer bancar. CURSANTUL este responsabil pentru informarea corectă a CLUBULUI referitor la datele sale bancare.

 

Toate cererile de renunțare, anulare a contractului sau returnare a banilor trebuie sa fie prezentate in scris, fie prin email la asr1@fray.ro, fie prin poștă la adresa de corespondență a CLUBULUI: Bd. Corneliu Coposu, Nr.4, Bl.105A, Sc.4, Ap.101, Sector 3, București.

 

Cererile trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

- nume și prenume,,
- date complete de identificare: serie și număr act de identitate (CI sau pașaport), CNP, adresă completă/domiciliu, data emiterii actului de identitate și organul emitent,
- date bancare: cont bancar (IBAN) și banca.
Opțional, cursantul poate prezenta şi motivul renunțării/anulării, pentru a ne ajuta la îmbunătăţirea serviciilor pe viitor.

 

Pentru orice detalii sau neclarități privind returnarea produselor sau serviciilor vă rugăm să ne contactați pe email la adresa asr1@fray.ro sau la telefon 0722-588.010.

 

 

Art. 6 - DENEGĂRI DE RESPONSABILITATE PRIVIND GARANŢIA

 

Serviciile şi Conținutul sunt furnizate pe baze „ASTFEL CUM ESTE” şi „AŞA CUM ESTE DISPONIBIL”, conform detalierilor din cadrul prezentării cursului pe website şi din cadrul prezentului document „Termeni şi Condiții”.

 

De altfel, toate informațiile de pe acest website şi/sau transmise prin e-mail sunt oferite “așa cum sunt” şi “așa cum sunt disponibile”, cu orice eroare sau greșeală ce poate să apară, fără garanții de niciun fel, exprese sau implicite.

 

 

Art. 7 - POLITICA DE PROTECŢIE A COPIILOR/MONORILOR

 

Considerăm ca avem o responsabilitate față de copiii care participă la cursurile noastre, inclusiv datoria de a-i proteja de orice tip de abuzuri. Realizăm acest lucru prin respectarea legilor din România, precum și prin aderarea la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copiilor din 1989.

 

În plus, în conformitate cu politica noastră de protecție a copilului, ne așteptăm ca toți copiii cu vârsta sub 11 ani să fie preluați de la DOJO (locația în care se organizează cursul) la finalul orei de curs de către familie/persoana desemnată, cu vârsta de peste 14 ani. În cazul în care copilul are permisiunea părinților de a veni și de a pleca de la CURSUL nostru neînsoțit, vă rugăm să ne informați în scris despre acest fapt.
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru copiii nesupravegheați aflați în incinta DOJO-ului în afara orelor de curs.

 

CLUBUL definește copilul ca fiind persoana care nu a atins vârsta de 18 ani, fără a se ține seama de vârsta legală de atingere a majoratului din țara în care se află copilul, sau de țara de origine a acestuia.

 

 

Art. 8 - PROTECȚIA DATELOR

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice CLUBUL are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, orice date personale pe care ni le furnizezi despre tine sau copilul tău. Pentru datele completate pe fișa de înscriere, scopul colectării este:
- de a putea factura în mod corect serviciile noastre;
- de a păstra o evidență a cursanților noștri, din punct de vedere organizațional și educațional;
- de a păstra o evidența financiară corectă;
- de a putea să ținem cont de eventualele cerințe speciale ale cursanților noștri;
- de a putea oferi o evidență a rezultatelor atât pe plan intern, cât și cursanților.

 

Prin înscrierea la curs îți dai acordul ca noi (CLUBUL) să colectăm și să procesăm aceste informații pentru scopurile precizate mai sus.

 

La cererea ta trimisa la adresa datepersonale@fray.ro, CLUBUL se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, orice date furnizate de tine.

 

CLUBUL certifică faptul că respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanță, cu modificările ulterioare.

 

Datele furnizate de către CURSANŢI sunt strict confidențiale. CLUBUL se angajează, pe perioadă nedeterminată, să nu furnizeze aceste date niciunui terț, cu excepția cazurilor în care legislația în vigoare îl obligă în acest sens. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

 

Art. 9 - DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT)

 

În conformitate cu Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, vă facem cunoscute următoarele:

 

Toate drepturile sunt rezervate. Orice preluări (integrale sau parțiale) ale informațiilor (sub formă de text sau imagine) conținute în acest site, pot fi folosite numai cu permisiunea scrisă a Clubului!

 

Utilizatorul trebuie să presupună că orice vede sau citește pe acest Website este protejat de drepturi de autor, în afara situațiilor în care este menționat altfel în mod expres, şi nu poate fi utilizat fără permisiunea scrisă a CLUBULUI, decât in condițiile menționate în acești Termeni si Condiții.

 

Poți descărca (downloada) materialele prezentate pe www.yoshinkan-aikido.ro numai pentru uz personal, non-comercial, cu condiția să menții intacte toate mențiunile referitoare la drepturile de autor, mărcile înregistrate şi orice alte notificări referitoare la drepturi de proprietate intelectuală.

Utilizatorul nu este însă autorizat să copieze, creeze derivate, republice, reproducă, posteze, încarce (uploadeze), transmită sau distribuie sub orice formă (online sau offline) conținutul acestui website (integral sau parțial), incluzând text, imagini, fișiere text (indiferent de extensie), fișiere audio şi video, indiferent de scopuri, fără permisiune scrisă din partea CLUBULUI.

 

 

Art. 10 - LINKURI CATRE ALTE WEBSITE-URI

 

Pentru a veni în ajutorul utilizatorilor săi www.yoshinkan-aikido.ro poate oferi linkuri către website-uri care sunt create şi întreținute de către alte entități publice sau private. Toate aceste linkuri sunt furnizate numai ca resurse de informare. CLUBUL nu are control asupra site-urilor către care oferă linkuri şi nu poate garanta sau să fie făcut răspunzător pentru acuratețea, bonitatea sau oportunitatea oricăror informații, date, opinii, sfaturi sau afirmații publicate de către asemenea website-uri terțe. Utilizatorul accepta ca www.yoshinkan-aikido.ro nu este răspunzător pentru comportamentul defăimător, jignitor sau ilegal al altor utilizatori, linkuri sau terțe părți, precum şi pentru riscul de a fi vătămat în orice fel prin accesul către acestea, iar răspunderea cade exclusiv pe seama utilizatorului.

 

 

Art. 11 - EXONERARE DE RASPUNDERE

 

CLUBUL nu oferă nici un fel de garanții, exprese sau implicite, incluzând, fără limitare, garanții de vandabilitate, potrivire pentru un anume scop şi non violare a drepturilor unor terțe părți sau care rezultă din cursul afacerilor, utilizare sau practica comercială.

 

Utilizarea acestui website sau a unui Serviciu oferit reprezintă o acceptare din partea dvs. a acestor termeni de utilizare. CLUBUL nu va fi răspunzător pentru nicio daună directă, indirectă, specială, consecvențială sau incidentală inclusiv, dar fără limitare la, pierderi de profituri, costuri de înlocuire a bunurilor, pierdere sau deteriorare a datelor, a sănătății utilizatorului sau a integrității sale corporale ce rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a acestui website sau a oricăror produse şi servicii oferite de CLUB, daune ce rezultă din utilizarea sau bazarea pe informațiile prezente pe acest website, chiar daca www.yoshinkan-aikido.ro a fost notificată despre posibilitatea unor asemenea daune.

 

Această exonerare de răspundere se aplică de asemenea oricăror daune sau pagube produse de orice defecțiune de funcționare, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defect, întârziere în funcționare sau transmitere, virus informatic, cădere a liniilor de comunicații, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, alterare a, sau utilizare a datelor înregistrate, neglijență şi orice alte cauze. În mod concret utilizatorul acceptă că www.yoshinkan-aikido.ro (CLUBUL) nu este răspunzător pentru comportamentul defăimător, jignitor ale utilizatorului/cursantului, sau pentru materialele sale care încalcă drepturi ale unor terțe părți, sau comportament ilegal, iar www.yoshinkan-aikido.ro își rezervă dreptul de a înlătura asemenea materiale de pe website fără notificări prealabile şi fără nici un fel de răspundere ulterioară.

 

 

Art. 12 - RASPUNDEREA

 

CLUBUL răspunde material numai pentru pagubele cauzate cu intenție şi în mod direct utilizatorului, cursantului sau clientului ca urmare a neexecutării, executării cu întârziere sau necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în cadrul contractului de prestări servicii încheiat între părți, în limita unei sume ce nu poate depăși valoarea totală a serviciului contractat/plătit. Această limitare a sumei despăgubirii se aplică şi în cazul în care între CLUB şi cursant nu a fost încheiat un contract de prestării servicii. În orice situație în care un cursant /utilizator /client apelează la serviciile CLUBULUI, cu sau fără încheierea unui contract, se aplică această limitare a sumei despăgubirii.

 

 

Art. 13 - RECLAMAȚII, SUGESTII, COMENTARII

 

Prețuim opinia ta. Sperăm să facem interacțiunea ta cu noi (CLUBUL) una excelentă și încurajăm comentariile, sugestiile și detaliile despre satisfacția sau insatisfacția ta legată de serviciul nostru atunci când ne-ai contactat sau ai folosit unul dintre produsele sau serviciile noastre. Am vrea, de asemenea, să auzim dacă un anumit membru al echipei noastre v-a oferit un serviciu excepțional. Ne poți trimite aceste detalii pe adresa de email feedback@fray.ro.

 

 

Art. 14 - DISPOZIŢII FINALE

 

CLUBUL își rezervă dreptul de a realiza materiale foto şi video pe parcursul antrenamentelor, seminariilor şi activităților organizate.

 

CURSANŢII care se înscriu şi participă la cursurile şi antrenamentele organizate de CLUB, precum şi la stagiile şi seminariile acestuia, se obligă să respecte întrutotul regulamentul CLUBULUI si al Federaţiei Române de Aikido Yoshinkan (F.R.A.Y.), acceptând condițiile impuse de aceste entități cu privire la participarea la cursurile lor, la comportamentul şi eticheta din timpul antrenamentelor, precum şi practicarea artelor marțiale şi folosirea tehnicilor însușite pe parcursul acestora.

 

De asemenea, CURSANTUL se obligă să respecte cu stricteţe indicaţiile instructorilor pe parcursul antrenamentelor. 

 

CURSANTUL (sau părintele/tutorele legal, în cazul minorului, pentru şi în numele acestuia) declară pe propria răspundere că nu suferă de boli psihice, boli de inimă, ale sistemului nervos sau de alte afecţiuni care implică riscuri pentru sănătate în cazul depunerii de efort fizic. Încălcarea acestui angajament exonerează atât CLUBUL, cât şi Federaţia Română de Aikido Yoshinkan (F.R.A.Y.) de orice responsabilitate. 

 

CURSANŢII se obligă să acorde CLUBULUI dreptul nelimitat de a crea, procesa, posta online, distribui şi/sau comercializa (vinde) orice material foto sau video propriu realizat în timpul antrenamentelor sau altor activități organizate de Club în care aceștia apar şi pot fi identificați, fără a putea cere compensații financiare sau alte pretenții (de orice fel).

 

În temeiul prezentului contract / acord, consimţi în ceea ce priveşte comunicarea electronică cu www.yoshinkan-aikido.ro (Clubul) referitor la Servicii şi Continut. Eşti de acord ca orice mijloc de comunicare electronică utilizat (website, email) în relaţia cu tine satisface cerinţele legale.

 

Prezentul acord este guvernat de legea română. Orice neîntelegere privind prezentul acord se soluţionează pe cale amiabilă. În cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, se va recurge la mijloacele prevăzute de lege. 

 

Întoarce-te la pagina de prezentare a cursului...

COORDONATE

 
 
Adresă Dojo Central:
Colegiul Naţional "Matei Basarab"
Str. Matei Basarab, nr. 32
Sector 3, București
 
 Telefon contact:
0722 588 010
0756 090 900
 
Email
(informaţii şi rezervări):
 
 
Coordonate GPS – Dojo:
44.430493, 26.113257
 
www.yoshinkan-aikido.ro