Despre Tehnica si Antrenamente

Pagina 1 din 5

 

 

 

În Aikido Yoshinkan mişcările necesită rigoare şi exactitate. Firescul mişcărilor şi armonia apar odată cu trecerea timpului şi acumularea de experienţă. Toate procedeele învăţate se bazează pe mişcări simple încadrate în tehnica de bază (kihon waza), care se exersează la fiecare antrenament, indiferent de vechimea sau gradul la care a ajuns practicantul.

 

Rigoarea este benefică atât începătorilor, cât şi celor avansaţi. Începătorilor le dă un punct de reper la care să se raporteze constant în vederea corectării şi perfecţionării mişcărilor. Pentru avansaţi, rigoarea mişcărilor îi face să aplice tehnica în mod corect şi eficient, indiferent de viteza, spontaneitatea sau duritatea atacului întâmpinat.

 

În timp, se ajunge la o armonie completă între minte şi corp, între mişcările propriei persoane şi cele ale agresorului (partenerului de luptă). Conştientizarea mişcărilor face ca acestea să intervină precis şi rapid, exact atunci când se doreşte acest lucru, în locul reflexelor necondiţionate intervenind autocontrolul, ce duce către armonie. Acesta este scopul final al antrenamentului continuu (keiko) - armonia cu tot ceea ce ne înconjoară.

 

Adevăratul scop al practicării Aikido-ului este însă unul mult mai complex, la care mulţi aspiră, dar puţini îl realizează. Acesta devine vizibil în momentul în care Aikido depăşeşte graniţele sălii de antrenamente şi se regăseşte în stilul de viaţă al persoanei. În cuvinte, O-Sensei explica această trăire supremă cu expresia "a fi unul cu universul", a conştientiza faptul că suntem parte integrantă a energiei universale, iar conştientizarea acestui fapt ne poate înlesni folosirea acestei surse inepuizabile de energie.

 

Dar, după cum spuneam, puţini ajung la acest nivel de înţelegere. Însă nu mereu scopul este cel mai important, ci CALEA pe care o urmezi pentru a ajunge acolo... Şi cu atât mai mult în Aikido, calea urmată de practicant şi experienţele acumulate pe acest drum îi vor ridica nivelul spiritual al acestuia, schimbându-i profund viziunea asupra lumii.

 

Nici un om însă, nu va veni să înveţe Aikido motivând că ar vrea să fie "unul cu universul"... Este lesne de înţeles. Pentru a putea zbura, omul trebuie mai întâi să meargă. Totul se porneşte de jos, de la cele mai simple lucruri, în strânsă legătură cu viaţa cotidiană, cărora li se poate asocia întotdeauna o latură practică. În Aikido, această latură practică este atinsă prin exerciţiile fizice, urmate îndeaproape de tehnica de autoapărare, toate fiind elemente ce apar din nevoia socială a omului de siguranţă şi încredere în sine.

 

 

Pagina următoare   >>>   | 2 | 3 | 4 | 5 |